من سعی دارم در فیلم‌هایم دروغ را به حداقل برسانم.
عباس کیارستمی