من سعی دارم در فیلم‌هایم دروغ را به حداقل برسانم.
عباس کیارستمی
شب به‌موقع رسید سپیده به‌موقع زد خروس به‌موقع خواند من بی‌موقع خوابیدم.
عباس کیارستمی